logo
Gradient blå (8)

Personvern

Personvernerklæring for Aasberg Alarm AS og www.aasbergalarm.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Aasberg Alarm AS  samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Aasberg Alarm AS  forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med

Aasberg Alarm AS  kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av  Aasberg Alarm AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Aasberg Alarm AS

Daglia leder i Aasberg Alarm AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Aasberg Alarm AS.

Personopplysninger Aasberg Alarm AS  mottar

Aasberg Alarm AS  har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Aasberg Alarm AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Aasberg Alarm AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn, samt adresse(r).

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Aasberg Alarm AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Aasberg Alarm AS  selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Facebook Piksel

På nettsiden vår, bruker vi Facebook Piksel. Dette er eninformasjonskapsel som gjør at Facebook får informasjon vedrørende ditt besøk på aasbergalarm.no. Ut i fra denne informasjonen, tilpasses annonser som vises til deg på Facebook samt på innholdsnettverk til Facebook. I henhold til personvernpolitikken til Facebook, samles det verken inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Vi bruker opplysningene til å forbedre og videreutvikle nettsiden vår, samt for å gi deg relevant og tilpasset markedsføring, og for å analysere effekten av markedsføring. Du kan reservere deg mot målrettede Facebook-annonser her: Facebook cookies – Facebook Ad Preferences.

Google Displaynettverket

Bruken av Informasjonskapselen, Facebook Pixel, medfører at tredjepartsleverandører, inkludert Google, vil kunne vise målrettede annonser på en rekke nettsteder tilknyttet deres eget innholdsnettverk. Disse annonsene er basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen vi være med på å bidra til markedsføringen du blir eksponert i større grad er relevant for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Du kan reservere deg mot målrettede Google annonser her: Google Ads Settings

Med mindre du har innstilt nettleseren din på å avvise informasjonskapslene, vil disse opprettes automatisk. Om du vil tillate lagring av informasjonskapsler, bestemmer du selv. Vær bare oppmerksom på at å avvise informasjonskapsler, kan påvirke funksjonaliteten på nettsidene.

Vårt formål med bruk av informasjonskapsler er å gi innhold og annonser et personlig preg, samt å kunne analysere trafikken vår. Informasjonskapslene som vi bruker kan ikke på noen måte spre skadelige programmer eller skade din datamaskin.

Hvordan Aasberg Alarm AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Aasberg Alarm AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking. Det rettslige grunnlaget for Aasberg Alarm AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Aasberg Alarm AS  samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Aasberg Alarm AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Aasberg Alarm AS  mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Aasberg Alarm AS  pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Aasberg Alarm AS  har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Aasberg Alarm AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Aasberg Alarm AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Aasberg Alarm AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Aasberg Alarm AS  har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Aasberg Alarm AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Aasberg Alarm AS  sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Aasberg Alarm AS har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Aasberg Alarm AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Aasberg Alarm AS når Aasberg Alarm AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Aasberg Alarm AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Aasberg Alarm AS vil slettes så raskt Aasberg Alarm AS blir oppmerksom på det.

Personvernombud

Aasberg Alarm AS  har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Aasberg Alarm AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Aasberg Alarm AS’ personvernserklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 32 17 85 13

Aasberg Internett